Fes aquests mots encreuats i aprèn coses sobre l’epilèpsia