Quan parlem de crisis epilèptiques normalment ens venen al cap les convulsives (tònic-clònica), però n’hi ha més tipus i no tant visibles.

Primer vull definir que és l’epilèpsia: és un trastorn neurològic provocat per l’augment de l’activitat elèctrica de les neurones en alguna zona del cervell.

Una persona amb epilèpsia li poden aparèixer diferents tipus de crisis epilèptiques, depenent de l’extensió de la descàrrega epilèptica. Es poden classificar en dos tipus:  les “focals o parcials” que afecten a una zona del cervell o “generalitzades” que ho fan a tota la superfície.

Parlem de focus epilèptic precisament a la zona de neurones alterades on comencen les crisis epilèptiques parcials o focals. Hi ha vegades que la descàrrega d’un focus epilèptic d’una crisi epilèptica parcial o focal s’estén per tota la superfície del cervell i es transforma en una crisi epilèptica generalitzada.

Quan no podem detectar si és una crisi focal o generalitzada, les denominen crisi sense classificar.

Dins de les crisis generalitzades, les més freqüents són:

  • Crisi generalitzada tònic-clònica.
  • Crisi generalitzada d’absència.
  • Crisi generalitzada atònic.

Dins de les crisis focalitzades, es poden classificar depenent del lloc a on comencen les crisis i de l’extensió. Les més freqüents són:

  • Sense alteració de el coneixement (crisis parcials simples).
  • Amb alteració de el coneixement (crisi epilèptica parcial complexa).
  • Evolucionant a crisi convulsiva bilateral (crisi parcial amb generalització secundària).
  • Espasmes epilèptics.

Avui només les he anomenat, en altres post les aniré explicant una per una.

Si jo puc, tu també #epilep