Un diagnòstic acurat i exacte del tipus d’epilèpsia que té el malalt és fonamental per trobar un tractament efectiu. Els tractaments actuals poden controlar les crisis en aproximadament un 80% dels pacients amb epilèpsia. No obstant això el 20% restant dels pacients tenen crisis que no es poden tractar adequadament amb els mitjans disponibles actualment, per la qual cosa es fa absolutament necessari una millora en els tractaments o l’aparició d’altres de nous.
 
La durada del tractament variarà en funció de cada pacient i del tipus d’epilèpsia. En alguns casos pot durar uns pocs anys, mentre que per a alguns pacients s’haurà de sotmetre a el tractament de manera indefinida.
 
Les possibilitats de tractament de l’epilèpsia són la medicació, la cirurgia i una dieta alimentària específica. La majoria de les vegades, el que s’aplica és una combinació de les dues o de les tres modalitats.
 
Si jo puc, tu també #epilep