Una persona pot debutar en epilèpsia a qualsevol edat però hi ha unes franges que són més freqüents. Aquestes són entre 2-18 i més 60 anys. Ara ho especificarem més:
 
* de 0 a 1 anys 95 persones de cada 100.000.
* de 6 a 15 anys 50 persones de cada 100.000.
* de 30 a 65 anys 6 persones de cada 100.000.
* més de 65 anys 60 persones de cada 100.000.
 
Si jo puc, tu també #epilep