És un tipus de crisi en la qual es produeix una sacsejada brusca instantània de tot el cos o bé d’una part de el cos, normalment dels membres superiors. Poden provocar la caiguda a terra de la persona o d’objectes que tingui a les mans. La durada és d’un moment o pocs segons. Si són lleus passen desapercebudes, fins que apareix un altre tipus de crisi epilèptica generalitzada.
 
Si jo puc, tu també #epilep