És un tipus de crisi generalitzada en la qual la persona cau de forma brusca per pèrdua de to muscular i de la consciència durant molt pocs segons i es recupera de forma instantània, també en uns pocs segons. Solen anar acompanyades d’altres tipus de crisis epilèptiques, sent estrany que sigui l’únic tipus de crisi que pateixi una persona. La gravetat d’aquest tipus de crisi epilèptica es deu al gran risc de ferides o cops al cap motivades per la caiguda brusca i inesperada.
 
Si jo puc, tu també #epilep