La farmacoresistència o resistència als medicaments és la reducció de l’efectivitat d’aquests.

L’epilèpsia farmacoresistent és una condició definida per la Lliga Internacional contra l’Epilèpsia com la persistència de crisis epilèptiques tot i haver utilitzat a l’almenys dos tractaments amb fàrmacs antiepilèptics apropiats i adequats. Prop d’un 20-30% dels pacients amb epilèpsia seran resistents als fàrmacs antiepilèptics. En relació amb el tipus d’epilèpsia, aproximadament el 50% correspon a crisis generalitzades i l’altre 50% a crisis focals. Aquesta condició impacta en la qualitat de vida i augmenta significativament el risc de mort prematura.

Una de les opcions per al seu tractament és la cirurgia. Té com a objectiu l’eliminació o disminució de les crisis epilèptiques mitjançant la resecció de la zona on es desencadenen les crisis sense produir dèficits al pacient. Es consideren com a candidats entre un 10% i un 20%.

En l’actualitat s’estan desenvolupant estudis per aprofundir en els aspectes generals sobre l’epilèpsia farmacoresistent.