Molt ben explicat el protocol a seguir.
Si jo puc, tu també #epilep