Reunions molt interessants per organitzar properament esdeveniments. Estigueu atents a les nostres xarxes.
 
Donar les gràcies a les doctores Ángela Monterde i Mireia Álvarez i als laboratoris UCB.
 
Si jo puc, tu també #epilep