Segons l’informe de la Unió Europea “Epilèpsia i conducció a Europa” les persones amb epilèpsia tenen un baix risc de sinistralitat. Per poder conduir cal tenir la malaltia controlada.
La legislació espanyola permet la conducció acreditant estar lliure de crisis epilèptiques durant l’últim any. Es necessita un informe favorable emès pel seu neuròleg en el centre de reconeixement mèdic el dia de l’expedició o renovació del carnet de conduir. En el cas de ser considerat apte, la Direcció General de Trànsit donarà el vistiplau per un determinat període en funció del tipus d’epilèpsia i crisis.
Dissabte que ve us donarem uns consells a tenir en compte.
Si jo puc, tu també #epilep