Les funcions executives (FE) són els processos o habilitats cognitives que permeten a les persones regular el seu pensament, emoció i accions. Ens permeten adaptar el nostre comportament en funció de les circumstàncies i orientant-les a la consecució d’objectius.

Les més destacades són:

  • El control inhibitori: Tenim la capacitat de resistir-nos a les interferències del nostre entorn, que ens distreuen i podem dirigir l’atenció cap al nostre objectiu.
  • La memòria de treball: Podem emmagatzemar informació en la memòria i operar amb ella en funció de les necessitats.
  • La flexibilitat cognitiva: Som capaços de flexibilitzar la informació per respondre a les demandes del nostre entorn.

Les habilitats cognitives compleixen un paper molt important en els processos d’aprenentatge i l’entrenament cognitiu de les funcions executives pot ajudar cap a una millora en l’acompliment cognitiu de les persones.

Pel que fa a les persones amb epilèpsia s’han trobat possibles alteracions en el sistema de funcions executives. Com a resultat trobem la influència negativa en el rendiment acadèmic dels/les nens es, una possible disfuncionalitat cognitiva en les persones adultes i, el que és més important, una “pedra” en el camí cap a la qualitat de vida dels pacients amb epilèpsia.

Resulta necessari i interessant que les persones amb epilèpsia comptin amb un perfil cognitiu adequat ja que el funcionament executiu és un aspecte essencial per a comprendre l’impacte de l’epilèpsia en l’acompliment cognitiu-conductual d’aquestes persones. Els resultats publicats per multitud d’estudis són molt concloents a aquest nivell: l’alteració en les funcions executives està altament relacionat amb la disminució en la qualitat de vida de les persones amb epilèpsia.

Des d’Impulso Cognitivo els recordem que un entrenament específic de les funcions executives pot ajudar cap a una millora de l’acompliment cognitiu, i, per tant, s’ha comprovat que l’entrenament cognitiu pot ser una eina reeixida per a les persones amb epilèpsia i per tant, la millora de la seva qualitat de vida.

Si jo puc, tu també #epilep