La Clínica Gargallo recolza la nostra Associació visualitzar-la fent el nostre gest.

Més informació fent clic aquí.

Si jo puc, tu també #epilep