Des de l’Associació volem agrair que les ciutats iluminin els seus edificis pel “Purple Day”. @purpledaymarch26

Si jo puc, tu també #epilep