Aquí teniu un resum de l’estudi que hem ajudat a finançar. Si el voleu llegir sencer feu clic a l’adjunt.

Reward-based decision making in mesial Temporal Lobe Epilepsy patients with unilateral hippocampal sclerosis pre- and post-surgery. Neuroimage 2022; DOI

10.1016/j.nicl.2022.103251.

Un persona pren moltes decisions cada dia valorant els seus beneficis i els possibles riscos. La presa de decisions depèn de la sensibilitat de cada persona al risc, de l´aprenentatge i també de la memòria de treball. Un correcte sistema de presa de decisions  és bàsic per a evitar addiccions i una sèrie de malalties psiquiàtriques com la depressió o la anedònia (pèrdua de la capacitat de sentir plaer en activitats que abans eren gratificants). L´epilèpsia del lòbul temporal medial associada a esclerosis d´hipocamp (TLE+HS) pot alterar aquest sistema.

En el present estudi s´ha comparat diverses tasques que avaluen el sistema de presa de decisions en 17 pacients amb TLE+HS i  17 controls sans. A més, en els pacients aquestes tasques s´han comparat abans i després de realitzar cirurgia ressectiva cerebral per al tractament de l´epilèpsia.

Les tasques que es s´han avaluar són:

  • Game of Dice Task (GDT): tasca/joc que valora presa de decisions en la que es coneix la probabilitat de guanyar.
  • IOWA Gambling Task (IGT): tasca/joc en el que no es coneix quina es la probabilitat de guanyar ni les normes de la tasca  que s´han d´aprendre durant la tasca.
  • Variants d´aquests jocs en les que la possibilitat de guanyar o perdre no segueix cap norma.

A més durant la realització de les tasques es va realitzar un electroencefalograma (EEG) on es varen recollir oscil·lacions de l´activitat cerebral que es produïen durant les tasques (ERO).A part d´aquestes tasques específiques a tots els participants de l ´estudi se´ls va realitzar un estudi neuropsicològic complert avaluant llenguatge, memòria (verbal i visual), memòria de treball i velocitat de processament.

L´estudi va mostrar que els pacients amb TLE+HS presenten una alteració en el sistema de presa de decisions en situacions ambigües ,sense observar-se alteracions quan aquesta presa de decisions es fa a l´atzar o sota risc. Aquest alteració en el sistema de presa de decisions ja es troba present abans de la cirurgia i no empitjora després d´aquesta. Es creu que aquesta alteració en el sistema de presa de decisions es deguda a dificultats en el sistema d´aprenentatge.

Descarrega l’article sencer