Va ser proclamat per l’ONU en 2017. Va aprovar una resolució per incentivar els països a prendre mesures per avançar cap a la cobertura sanitària universal, qualsevol persona de qualsevol lloc hauria de tenir accés a una sanitat de qualitat i assequible.

Té com a objectiu conscienciar sobre la importància que hi hagi una cobertura sanitària universal, i sistemes de salut sòlids i autosuficients. I això implica diversos requisits:

  • És important que les persones tinguin a prop i accessibles centres de salut i hospitals als quals puguin acudir davant qualsevol problema o símptoma.
  • Que en els centres de salut i als hospitals hi hagi professionals de la salut suficients que puguin encarregar-se de la demanda que els arriba amb uns horaris i condicions de treball dignes.
  • Que les persones puguin accedir als medicaments que necessiten per curar o curar les malalties.