Tots sabem la importància que té el recolzament familiar. I més si tens una malaltia crònica.
Si jo puc, tu també #epilep