Encara que la majoria de crisis sorgeixen de forma espontània, hi ha circumstàncies que poden desencadenar-ne. Les principals són:
 
• Suspendre la mediació.
• Falta de son.
• Begudes alcohòliques.
• Prendre begudes estimulants.
• Febre.
• Consumir drogues.
• Estrès.
• Estímuls lluminosos.
 
En altres articles hem anat parlant més detalladament de cada tipus.
 
Si jo puc, tu també #epilep