L’equip de “Si jo puc, tu també #epilep” està cosint maniguets “manguitos” pel personal de l’Hospital Sta. Tecla de Tarragona ja que és un material que els hi fa falta. Moltes gràcies per deixar-nos-hi participar.

Si jo puc, tu també #epilep