1. Estimular la memòria mitjançant jocs (com trobar la parella amb cartes cap per avall, o retenint cadenes de paraules, números o tots dos cada vegada més llargs). Aquests jocs han d’estar ajustats a el nivell i edat del nen/a. Si és massa fàcil o difícil podem no progressar o frustrar-lo per no poder-ho realitzar.
2. Treballar la concentració. Fer exercicis de relaxació cada vegada més llargs. Podem començar amb 20 segons i acabar amb 15 minuts. Com hem comentat abans, cada persona és un món, per això hem adaptar-lo. Tenir un lloc de treball ordenat i sense materials que ens distreguin, ajuda a la concentració a l’hora d’estudiar. També ajuda ordenar les seves tasques per prioritats (primer ho farem al costat de el nen/a i poc a poc que ho vagi fent sol/a).
3. Motivar és molt important. Encoratjar perquè realitzi les tasques i reconèixer l’esforç (si el resultat no és bo, no passa res si li reconeixem el camí realitzat).

Si jo puc, tu també #epilep