El Bullying es refereix a tota forma de maltractament físic, verbal o psicològic que es produeix entre escolars, de forma reiterada i al llarg de el temps. El bullying sol tenir lloc a l’aula i al pati de l’escola.

Comencem l’escrit amb la definició per deixar els conceptes clars. Tothom sabem que ningú ha de patir aquest assetjament i ha de ser neutralitzat. No s’ha de deixar passar, ni dir que ja s’arreglarà sol ni tampoc tancar els ulls. Hem d’ajudar a la persona que ha estat o és assetjada.

La gent amb necessitats especials, solen ser un blanc fàcil per a aquests tipus d’abusos. Si ens centrem amb joves amb epilèpsia també existeix i en ocasions van lligats amb problemes d’aprenentatge o fracàs escolar.

És important que el centre educatiu sàpiga que aquell jove té epilèpsia i explicar què han de fer davant d’una possible crisi per saber encarar-la.

Per poder fer una integració dels joves amb epilèpsia als centres escolars i a la societat cal que l’entorn entengui la malaltia. Per tant la informació i conèixer aquesta malaltia és fonamental per entendre-la i “normalitzar-la”.

L’escola hauria de ser un lloc segur pels seus alumnes. L’assetjament escolar té efectes negatius en la salut, en el benestar emocional i com no, en el rendiment acadèmic.

Coneixem casos en que els assetjadors han arribat a pegar-lo per veure si es desencadena una crisi, gravar-la i publicar-la a les xarxes. No podem permetre que ens diguin “era una broma”. L’assetjat no ho viu així. Eduquem per a la inclusió i l’acceptació de tothom.

El telèfon 116 111 “Infància Respon” és el telèfon de referència per a informar de possibles casos d’assetjament. El telèfon està operatiu les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, de forma gratuïta i totalment anònima, sense deixar cap petjada.

STOP AL BULLYING.

Si jo puc, tu també #epilep

#bullying #kmxepilepsia #sijopuctutambe_epilep #sijopuctutambeepilep #Epilepsia #Epilepsy #purpleday #purple_day #running #correr #creuentumateix #beliveinyourself #EpilepsyDay