Bases concurs logotip 5è Aniversari

Un dels actes del 5è aniversari de l’Associació Si jo puc, tu també #epilep és crear un logotip per identificar tots els actes de la commemoració. Per això proposem aquest concurs dirigit a tothom.

 1. Objectiu:

Dissenyar un logotip destinat a ser la imatge representativa per commemorar el 5è aniversari de l’Associació Si jo puc, tu també #epilep en tota la difusió a través de la web, xarxes socials, pòsters, etc.

 1. Tipus de concurs:

Es desenvoluparà en una sola fase en la qual el jurat (a sota detallat) determinarà el treball guanyador.

 1. Participants:

Podrà participar tothom. Els menors d’edat amb un consentiment dels seus tutors legals juntament amb el nom i cognoms, DNI, telèfon, mail i DNI del tutor legal.

 1. Condicions tècniques:

S’enviarà un mail a sijopuctutambe.epilep@gmail.com indicant a l’assumpte “Concurs logotip” amb els següents continguts:

 • Nom, cognoms, telèfon, mail i fotocòpia del DNI.
 • Adjuntar l’arxiu amb png amb la suficient qualitat per ser reproduït. El nom de l’arxiu serà el del concursant.png
 • Si resulta guanyador es podrà demanar en el format original en el qual s’ha elaborat.
 • El concurs es pot declarar desert en el cas que cap de les propostes presentades sigui satisfactòria pel jurat.
 • El disseny ha de ser original i inèdit.
 • No s’acceptaran propostes que no siguin originals o que puguin ser ofensives.
 • Es valorarà que es respectin els colors de l’Associació i el nom d’aquesta.
 1. Propietat intel·lectual i drets de la reproducció:

L’autor, pel simple fet de concursar, cedeix el treball i els drets d’autoria a l’Associació Si jo puc, tu també #epilep. L’Associació es reserva la possibilitat d’utilitzar el logotip d’acord amb les seves necessitats i tindrà completa llibertat per utilitzar-lo total o parcialment o per modificar-lo en el moment i la manera com els consideri necessari.

 1. Presentació dels treballs:

Els treballs es podran entregar fins al dia 11 d’agost del 2023 a les 23:00 hores. El jurat donarà el seu veredicte el dia 15 d’agost del 2023

 1. Jurat:

Junta actual de l’associació (president, secretària i tresorera).

 1. Premi:

El creador guanyarà un lot de productes de l’Associació valorat en 100 €. També un diploma que acrediti que ha estat guanyador del concurs.

 1. Acceptació de les bases:

La participació en el concurs porta implícita l’acceptació de totes aquestes bases i la decisió del Jurat. Tot cas no previst a les presents bases serà resolt pel Jurat, comunicant a cada participant aquesta decisió.