Respon aquestes preguntes per saber més sobre l’epilèpsia.