L’Artteràpia és una professió assistencial que utilitza la creació artística com a eina per facilitar l’expressió i resolució d’emocions i conflictes emocionals o psicològics.
L’artteràpia es practica en sessions individuals o en petits grups sota la conducció d’un artterapeuta.
L’Artteràpia (art therapy en Anglès) és una professió amb més de 60 anys d’història que s’enquadra dins de les professions assistencials. Es pràctica seguint una estricta metodologia i sota un marc definit.
Està indicada per a persones que troben difícil l’articulació verbal dels seus conflictes i emocions, creixement personal, trastorns psíquics, drogodependències, tractar pors, bloquejos personals, traumes del passat, etc. Mitjançant aquesta disciplina permet al pacient expressar-se més fàcilment. No cal saber dibuixar, pintar o tenir experiència artística. El paper de l’artterapeuta és justament acompanyar el procés de creació i de descobriment.
L’Artteràpia pot utilitzar-se amb qualsevol col·lectiu de qualsevol edat sempre que hi hagi la voluntat de la persona d’iniciar una psicoteràpia en què se li va a animar a emprendre al seu torn un procés artístic.
Es realitza en grups i sessions individuals amb pacients molt variats i amb objectius terapèutics molt diferents. Segons les característiques del pacient el artteràpia es pràctica d’una forma o una altra en un nivell o un altre d’intervenció.
Gràcies @francesca.arteterapia (perfil d’Instagram) per la revisió del text i passar-me la foto realitzada per @joacolaya (perfil d’Instagram)
Si jo puc, tu també #epilep